Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs

Amsterdam City Index 2015 NL
Amsterdam City Index 2015 EN

Economische les

Amsterdam City index 2016 stijgt en komt uit op 111

De barometer van de Amsterdamse binnenstad laat mooie groei zien   AMSTERDAM CITY INDEX 2016 STIJGT ... »

Opening beurs 1 februari middels gongslag

Een jaarlijks terugkerende eer voor Vereniging Amsterdam City, de opening van de beurs. In het kader ... »

Bedrijven investerings zone INFORMATIE

Waarom richten ondernemers een BIZ op?

Het aantal BIZ-verenigingen in Amsterdam groeit hard sinds de bedrijveninvesteringszone (BIZ) een permanent wettelijk instrument is ... »

What's new?

Bezoekersonderzoek Amsterdam Marketing 2016

Amsterdam Marketing brengt eens in de vier jaar het Bezoekersonderzoek Amsterdam Metropool ... »

Resultaten BuurtenquĂȘtes 2016 Centrum

De resultaten van de buurtenquête van 2016 zijn bekend! Dit jaar vulden ... »

Duurzame ondernemer gezocht voor de DAM prijs

De DAM Prijs is een terugkerende prijs voor de meest duurzame MKB-ondernemer ... »

Bijeenkomsten

Algemeen bestuur

Bijeenkomsten Algemeen Bestuur Amsterdam City 2016   datum locatie tijd vergadering Donderdag ... »

Ondernemersoverleg

Ondernemersoverleg 2016         datum locatie tijd vergadering Dinsdag 9 ... »

Dagelijks bestuur

Overleggen dagelijks bestuur 2016:   datum locatie tijd vergadering Donderdag 14 januari ... »

Grootwinkelberaad Amsterdam City

  Bijeenkomsten Grootwinkelberaad 2016   datum                                     locatie                              tijd                           vergaderingdonderdag 11 februari 2016      kantoor Amsterdam ... »

Straatmanagers overleg

  Straatmanagersoverleg 2016   datum locatie tijd vergadering Woensdag 20 januari 2016 ... »